Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Đăng nhập
 » tổ chức đoàn thể » Đảng bộ

Đảng bộ

Giới thiệu đôi nét về trường
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản được thành lập vào năm 1953. Trước năm 1975, tên trường là Trần Quốc Toản. Sau năm 1975, trường được ...