Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Đăng nhập
 » tổ chức đoàn thể

tổ chức đoàn thể

Giới thiệu đôi nét về trường


Trường Tiểu học Trần Quốc Toản được thành lập vào năm 1953. Trước năm 1975, tên trường là Trần Quốc Toản. Sau năm 1975, trường được đổi tên thành trường phổ thông cơ sở Thuận Thành A. Năm 1989 lại được đổi tên thành trường ...