Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Đăng nhập
 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 14:58 15/10/2019  

ĐỌC VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI THEO TẤM GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI

Thực hiện Công văn số 2093/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; Thực hiện kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của UBND huyện A Lưới về việc tổ chức hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, sáng 01 tháng 10 năm 2019 Trường MN Nhâm tổ chức tuyên truyền đến toàn thể CBCCVC

Số lượt xem : 35

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác