Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Đăng nhập
 » Thi đua - Khen thưởng » Khen thưởng

Khen thưởng