Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở "

Đăng nhập
 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 10:29 07/01/2020  

Tuần 2 năm 2020
Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/01/2020)

- Hội ý BGH-TTCM kế hoạch đầu tuần

- Học bình thường

 Học bình thường

Thứ Ba
(07/01/2020)

Học bình thường

Học bình thường

Thứ Tư
(08/01/2020)

Học bình thường

Các tổ xét thi đua học kỳ I

Học bình thường

Thứ Năm
(09/01/2020)

Học bình thường

Dự giờ

Học bình thường

Dự giờ

 

Thứ Sáu
(10/01/2020)

Học bình thường

Dự giờ

Học bình thường

Dự giờ

Thứ Bảy
(11/01/2020)

Sinh hoạt chuyên môn

Bảo vệ trực

Chủ Nhật
(12/01/2020)

Bảo vệ trực

Bảo vệ trực