Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Đăng nhập
 » Thông tin đơn vị » Tổ chuyên môn mẫu giáo

Tổ chuyên môn mẫu giáo

Cập nhật lúc : 11:45 09/05/2014  

Tổ chuyên môn mẫu giáo

Điện thoại: Email:hieumnnham@gmail.com
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Đặng Thị Bông, Chuyên môn: ĐH Lĩnh vực phụ trách: Chuyên Môn khối mẫu giáo Điện thoại:01273840388 Email:Hiuemnnham@gmail.com
Tổ phó: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

2 Hồ Thị Thư  Hồng Quảng 2 Lê Thị Phương Anh  Hồng Quảng 2Hồ Thị Nam A Ngo 
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Phan Thị Minh Hiếu 01273840388   Thị trấn A Lưới Hieumnnham@gmail.com 
2  Lê Thị Bin    Hồng Quảng  
3

Đặng Thị Bông

  Hồng Quảng  
4 Hồ Thị Nam   A Ngo  
2  Hồ Thị Thư    Hồng  

3

Số lượt xem : 243