Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Đăng nhập
 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 11:14 09/05/2014  

Thông tin trường
Trường MN Nhâm được thành lập vào năm 2006 và đến gần 10 năm. Năm học 2015-2016 trường huy động trẻ ra lớp với tổng số nhóm, lớp 07/ 186 học sinh

Số lượt xem : 2230