Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù "

Đăng nhập
 » Đảng

Đảng